Details

Денежное дерево
[Denezhnoye derevo]

USSR, Bashkirskoye knizhnoye 1990
Денежное дерево | USSR, Bashkirskoye knizhnoye 1990
Author: Saymak, Klifford
Title: Денежное дерево
[Denezhnoye derevo]
Type: Story [Single issue]
Country: USSR
Publisher: Ufa: Bashkirskoye knizhnoye
Date: --/1990
Series: Fantom - Detektiv. Priklyucheniya. Fantastika
ISBN:
Price:
Pages: 32
Binding: booklet
Cover Art:
This edition is a single issue of the following work by Clifford D. Simak:
Денежное дерево (The Money Tree, 1958)
[Denezhnoye derevo]
- Story
- Russian, translated by: Mozheyko, Igor